Upisi / Cjenik

Jezici u školi Milton

Engleski jezik
Talijanski jezik
Njemački jezik
Španjolski jezik
Francuski jezik
Ruski jezik
Slovenski jezik
Hrvatski jezik za strance

 

Cjenik tečajeva

Za djecu od 5 do 10 god 70 sati = 2.880,00 kn (9 x 320 kn)
Za mlade i odrasle 70 sati = 3.150,00 kn (9 x 350 kn)


Cambridge ESOLMain Suite Exams

  • Key English Test - KET
  • Preliminary English Test - PET
  • First Certificate in English - FCE
  • Certificate in Advanced English - CAE
  • Certificate of Proficiency in English - CPE


Cambridge Young Learners Test

  • Starters
  • Movers
  • Flyers


Pripremni tečajevi za ESOL ispite traju 70 školskih sati, cijena 3.050,00 kn, plativo u obrocima.

Za dvoje djece iz iste obitelji odobravamo popust.

 

Potvrda o poznavanju stranoga jezika

Ova potvrda vam može poslužiti za potrebe radnog mjesta, za specijalizaciju, poslijediplomski studij.
Testiranjem znanja općeg jezika stječe se potvrda s nomenklaturom u skladu s Europskim referentnim okvirom za jezike.

Testiranje jezika obuhvaća pismeno testiranje ispitom objektivnog tipa (na razini prepoznavanja) jezičnih struktura i vokabulara od najjednostavnijih do vrlo naprednih. Nakon pismenog ispita slijedi test slušanja s razumijevanjem i, prema potrebi, usmeno testiranje kroz razgovor s kvalificiranim ispitivačem. Ukupno vrijeme testiranja je 90 minuta.

A1, A2 - temeljni korisnik
B1, B2 - samostalni korisnik
C1, C2 - iskusni korisnik

Cijena ispita:
razine A1, A2, B1 i B2: 800,00 kn
razine C1 i C2: 1.000,00 kn