Hrvatski jezik za strance

croatia

Hrvatski jezik za strance u Miltonu

 

Tečaj hrvatskog jezika za strance na upit
Za mlade i odrasle

 

Cjenik tečajeva
Za mlade i odrasle 70 sati = 2.700,00 kn (9 x 300 kn)