ŠKOLA STRANIH JEZIKA

MILTON

Dobrodošli
Tečajeve u Rijeci kontinuirano održavamo već 20 godina i u tom smo vremenu zadobili povjerenje naših polaznika, te se održali uz pomoć vrijedne usmene preporuke na kojoj smo godinama radili i koju smo uz veliki trud i kvalitetan rad zaslužili.

Za naše tečajeve zainteresirane su sve generacije, od male djece do poslovnih ljudi koji žele naučiti jezik, poboljšati ga ili usavršiti, ili su se na tečaj upisali iz čiste radoznalosti.
Zašto odabrati Milton?
Naši profesori su redom diplomirani profesori koji rade na srednjim školama, fakultetima i učilištima. Posebno smo ponosni na predavače-izvorne govornike iz španjolskog, arapskog i hebrejskog jezika koji su ujedno i sudski tumači.

Stručnjaci Vijeća Europe stvorili su zajednički referentni okvir za jezike (Jezična mapa) s kojom je naša škola u potpunosti usklađena.
EU CEFR stupnjevi su sljedeći:

A1 - A2 (osnovno služenje jezikom)
B1 - B2 (samostalno služenje jezikom)
C1 - C2 (kompetentno služenje jezikom)

Naša škola već 12 godina surađuje sa “Idealab”, Centrom za međunarodno kulturne razmjene, iz razloga što pružaju usluge savjetovanja u obrazovanju, surađuju sa školama u zemljama izvornih govornika, te pružaju strukovno usavršavanje za odrasle u inozemstvu.

Najveći interes vlada za engleski jezik kao i za polaganje ESOL Cambridge međunarodno priznatih ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Preko 80% polaznika pristupilo je polaganju ovih ispita i do sada je škola imala izvanredne rezultate na tom polju o čemu svjedoči i Milton Certificate dobiven od University of Cambridge ESOL Examinations.

Među našim polaznicima ima i onih koji su ispite položili i sa 100/100. Sve studente koji na studij odlaze u SAD, pripremamo za TOEFL ispite.

Osim redovnih tečajeva i priprema za međunarodne ispite, škola nudi nastavu prema specifičnim potrebama medicine, pomorstva, građevine, tehnike, kao i stručne ovlaštene prevode sudskih tumača.
Naziv škole
Kada sam još u osnovnoj školi čula od profesorice glazbenog kako je Bethoven svoje najbolje djelo napisao u vrijeme kada je bio nagluh, moje divljenje spram njegove veličine je još poraslo, a kada sam davno nakon toga pročitala kako je engleski pjesnik, rođeni londončanin John Milton (09.12.1608.), svoje najbolje djelo “Izgubljeni raj” napisao kada je oslijepio, svoju sam školu odlučila nazvati po ovom velikom čovjeku.

Upravo je ovo dvoje ljudi pokazalo kako volja za životom nikada ne bi trebala prestati, čak i kada se nađemo u najstrašnijim životnim situacijama. Upornost i rad se uvijek isplate.
Roberta Tomac